Disclaimer

Positiefzwanger.nl is ontwikkeld voor zwangere vrouwen met lichte tot matige depressieve klachten. Positiefzwanger.nl is een internetcursus die deelnemers ondersteunt bij het verminderen van somberheidsklachten. Door de cursus te volgen krijgen deelnemers meer zicht op hun klachten en ontwikkelen zij vaardigheden om beter met hun klachten om te gaan.

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Het Trimbos-instituut is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Het Trimbos-instituut kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts. De cursus is een online zelfhulpprogramma. Dit betekent dat de deelnemer verantwoordelijk blijft voor de eigen gezondheid en actief elders hulp dient te zoeken als het niet goed gaat, of als er sprake is van een crisissituatie. Het is niet de verantwoordelijkheid van het Trimbos-instituut of de verloskundige om nauwlettend in de gaten te houden hoe het met een aangemelde deelnemer gaat. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om te melden en actie te ondernemen als het niet goed met haar gaat. De deelnemer kan ook direct contact opnemen met een huisarts.

Deze cursus bevat links naar websites die door andere partijen dan het Trimbos-instituut worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Trimbos-instituut heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Positiefzwanger.nl is eigendom van het Trimbos-instituut. Deze website is voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan informatie of services die van deze website worden verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, over te dragen of te verkopen.