Privacy

De online cursus is beveiligd met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Het Trimbos-instituut neemt als beheerder van de cursus de privacy serieus en neemt de wettelijke bepalingen daaromtrent zorgvuldig in acht.

Het Trimbos-instituut gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De medewerkers van het Trimbos-instituut die omgaan met uw gegevens, zijn tevens gebonden aan het beroepsgeheim zoals beschreven in artikel 457 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek.

Het Trimbos-instituut zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.